Svensktalande dator i klassikern Wargames!

För många år sedan fick jag följande mejl från en herre vid namn Christer Sidelov som berättade följande histora som jag nog tyvärr aldrig kommer att kunna verifiera med hjälp av ljud eller filmspår:

När filmen "Wargames" hade premiär i Sverige 1983 talade Matthew Brodericks dator svenska i tre dagar på en av biograferna i Stockholm! (Ri Tvåan vid St Eriksplan.) Anledningen var att filmens producenter hade bestämt att alla länder som visade filmen textad och inte dubbad till visningslandets språk, ändå skulle ha själva datorn dubbad till det egna språket! UIPs (United International Pictures) kontor i Sverige forsökte tala om att ideén inte skulle vara särskilt lyckad i ett land dar nästan alla talar engelska, men till ingen respons. Inte foränn filmens regissör John Badham fick klart för sig att publiken skulle skratta på "fel" ställe bestämdes att datorn skulle prata engelska även i Sverige. Tiden var dock knapp till premiärdatum och det var tveksamt om nya kopior skulle hinna fram i tid, även om bara ett par akter i varje kopia behövde bytas ut. Kopior ute i landsorten fick nya akter först, därefter byttes stockholmsrullarna ut. På dagen för premiären saknades ännu nya akter för en enda biograf. Ri2an var den minsta av dem och fick därför vänta till måndagen. Rigoletto och Rival hade sina kopior utbytta, men en förvånad och fnissande publik som såg filmen på Ri2 den första helgen fick höra Matthew Broderick och Ally Sheedy konversera med en "svensk" dator!