Annie Hall

Alvy Singer (Woody Allen) är ihop med Annie Hall (Diane Keaton) och de ska i början av filmen gå på bio och se Ingmar Bergmans film "Ansikte mot ansikte". Annie är sen till biografen och de missar därför början på filmen vilket leder till följande diskussion i faojén:

Alvy: "Has the picture started yet?"
Kassörska: "It started two minutes ago."
Alvy: "That's it. Forget it. I... I can't go in."
Annie: "Two minutes Alvy."
Alvy: "No, I'm sorry. I can't do it. We've blown it already... I... you know... I can't go in in the middle."
Annie: "In the middle? We've only missed the titles. They're in Swedish."
Lyssna på ljudklippet (69 kb)

Mer information

Originaltitel: Annie Hall
Anne-Louise Kullgren, Johan Sörby, Tobias Kleväng, Tapio Leopold, Rickard Lennartsson