Bourne ultimatum

I ett försök att fånga in och ta kål på säkerhetsrisken Jason Bourne (Matt Damon) blir en journalist mördad på Waterloo station i London. På nästföljande möte lite högre upp i hierarkin diskuterar en av cheferna på CIA, Noah Vosen (David Strathairn), situationen med Pamela Landy (Joan Allen). Något som berörs är en, av diskussionen att tolka, mindre lyckad operation i vårt avlånga lands huvudstad:

Noah: "Bourne. He's here. He's a threat. And we both want the same thing."
Pamela: "But we both go about it in two very different ways."
Noah: "The past is past, Pam. All right? We were careless in Stockholm."
Pamela: "So what was Waterloo? Just careless again?"
Noah: "We had a leak. A serious national security situation."
Lyssna på ljudklippet

Mer information

Originaltitel: The Bourne ultimatum
Anne-Louise Kullgren