The falls

Världen har drabbats av ett okänt fenomen som drabbat tusentals människor. Fenomenet kom att kallas VUE - Violent Unknown Event. I den här filmen räknas 92 mini-biografier upp där det beskrivs vad som hänt med dessa 92 människor som drabbats av VUE. När turen kommer till Lacer Fallacet får man höra fäljande om hennes liv och leverne:

Berättarröst: "Before the VUE, Lacer had variously been a child-minder, a maths teacher and a pastry cook. She had worked in Sweden as a swimming instructor, a dietician and a veterinary assistant."
Lyssna på ljudklippet (54 kb)

Mer information

Originaltitel: The falls
Fredrik Ekman