Gold diggers

Kompisarna Lotto (Eric Bana), Wookie (Stephen Curry) och Sue (Dave O'Neil) hittar en enorm guldklimp i den australiska jorden. Ingen utav grabbarna och deras familjer har det särdeles gott ställt och vetskapen om att klimpen är värd hundratals miljoner gör att girigheten gror hos en av hemmafruarna, Cheryl (Belinda Emmett). Eftersom hennes man, Wookie, var den enda som faktiskt skrev på pappret om rättigheterna att få gräva och leta efter skatter, påpekar hon att han faktiskt är ensam ägare till den som stora guldklimpen. Wookie är väl inte av samma åsikt eftersom de tre skakade hand och allt när de hittade klimpen. Cheryl ger sig dock inte och det hela aktualiseras då räkningen från kreditkortsbolaget kommer och meddelar att de inte har någon kredit längre. Cheryl tycker att de borde ta med klimpen till den lokala juveleraren och få lite pengar för den. Pengar som hon kan använda upp på följande ställe:

Cheryl: "Then we take it down to Walt the jeweller and get some dough. IKEA's got a sale on soon!"
Lyssna på ljudklippet

Mer information

Originaltitel: The nugget
Alternativ titel: The nugget
Joakim Larsson