Kamikaze

Den buttre Albert (Michel Galabru) uppfunnit en maskin som via radiovågor kan förvandla vilken tv-kamera som helst till en dödsmaskin och därigenom döda tv-folk i direktsändning. För att fånga mördaren samlar kommisarie Romain (Richard Bohringer) ihop en grupp av världens bästa forskare, däribland en svensk:

Romain: "Professeur Samrat, physicien, Professeur Trevor de l'Université de Cambridge, spécialiste des problèmes de communication. Monsieur...?"
Heckman: "Dr Heckman, du Centre de recherche spatiale de Stockholm."
Romain: "Pouvez-vous nous accorder cinq minutes, Monsieur le Ministre?"
Lyssna på ljudklippet (94 kb)

Vilken på svenska blir följande:

Romain: "Professor Samrat, läkare, professor Trevor från Cambridge universitet, kommunikationsexpert. Herr...?"
Heckman: "Doktor Heckman, Stockholms rumsforskningscentra."
Romain: "Kan vi få fem minuter av ministers tid?"
Lyssna på ljudklippet (94 kb)

Mer information

Originaltitel: Kamikaze
Alternativ titel: Kamikaze - dödsmaskinen
Lokal_Profil. Extra tack till Patrice Bulat.