The life of David Gale

Läraren och dödsstraffmotståndaren David Gale (Kevin Spacey) håller en föreläsning inför sina elever och han frågar dem vad de fantiserar om och önskar sig. Några elever svarar men sedan fortsätter han prata till dem och drar då lite exempel på vad några kanske önskar sig:

David: "Do you fantasize about international fame? Do you fantasize about winning a Pulitzer Prize? Or a Nobel Peace Prize? - An MTV Music Award?"
Lyssna på ljudklippet (73 kb)

Mer information

Originaltitel: The life of David Gale
Anne-Louise Kullgren, Karl Tullgren, Henna Y. Stort tack till Henna för ljudklippet.