Monty Pythons Life of Brian - ett herrans liv

I filmens slutskede börjar alla korsfästa argumentera om huruvida det är ok om judar, samariter, welshare och andra folkslag får hänga i samma korssektion. Då fäller de följande kommentarer:

Sarsean: "Pharisees separate from Sadducees."
Welshman: "And Swedish separate to Welsh!"
Lyssna på ljudklippet

Mer information

Originaltitel: Life of Brian
Carl Edwardsson