Mr Jones

Mr Jones (Richard Gere) kommer springande efter doktor Bowen (Lena Olin) och börjar prata med henne. Han lägger märke till hennes accent och säger:

Mr Jones: "Beautiful accent there. Swedish, isn't it?"
Dr Bowen: "Yes."
Mr Jones: "I found your country to be... very lovely. Cold, but..."
Lyssna på ljudklippet (32 kb)

Mer information

Originaltitel: Mr Jones
Daniel Hansander