Repet

Brandon Shaw och Philip Morgan, två gamla klasskamrater, stryper en tredje, David Kentley, och motiverar det för sig själva med att de är överlägsna människor som har rätt att ta livet av underlägsna. Brandon är övertygad om det riktiga i dådet, medan Phillip har betänkligheter. Som en värdig kröning för "det perfekta brottet" har Brandon bjudit in några personer på ett litet party i deras takvåning. Det är en härlig blandning människor, vilket kanske hörs på följande diskussion Rupert Cadell (James Stewart), Mrs. Atwater (Constance Collier) och Janet Walker (Joan Chandler) har:

Mrs. Atwater: "I have a confession to make. Do you know, I think I like Mason as much as Errol Flynn."
Janet: "I'll take Cary Grant, myself."
Mrs. Atwater: "Oh, so will I! Capricorn, the goat. He leaps divine! So much 'oomph'."
Janet: "Yes."
Rupert Cadell: "Absolutely."
Mrs. Atwater: "Oh, he was thrilling in that new thing with Bergman. What was it called now? 'Something of the something.' No, that's the other one. This was just plain 'Something.' You know, it was sort of, you know."
Rupert Cadell: "It's right on the tip of my tongue."
Janet: "Mine too. It was just plain 'Something.', I'm sure. I adored it. And Bergman!"
Mrs. Atwater: "She's the Virgo type! Like all these, you know."
Janet: "Oh, I think she's lovely."
Lyssna på ljudklippet (200 kb)

Mer information

Originaltitel: Rope
Adam Evertsson