Sliding doors

På puben sitter Russel (Douglas McFerran) och har många åsikter om allt möjligt, bland annat detta som han häver ur sig:

Russel: "I mean, they are singlehandedly condemning the average red-blooded englishman to a life of terminal monogamy. What are they after? The Nobel Peace Prize?"
Lyssna på ljudklippet (37 kb)

Mer information

Originaltitel: Sliding doors
Carl Johannesson