Spider-Man 2

Peter Parkers (Tobey Maguire) vän Harry Osborn (James Franco) har tagit över driften av företaget Oscorp efter pappa Normans död i förra filmen. Ett av projekten som Oscorp stödjer är forskaren Otto Octavius (Alfred Molina) forskning på kontrollerad fusion. Peter, som är en duktig student, känner naturligtvis Ottos forskning och ber Harry att fixa ett litet möte mellan Peter och Otto så att han kan intervjua Otto. Harry fixar naturligtvis detta och de anländer till Ottos labb och visas in till forskaren av en kollega:

Kollega: "Doctor? Mr. Osborn's here."
Harry: "Nobel Prize, Otto. Nobel Prize. And we'll all be rich."
Otto: "It's not about the prizes, Harry."
Lyssna på ljudklippet (40 kb)

De pratar en stund och sedan ska Harry springa vidare och lämnar Peter i Ottos vård:

Harry: "But my job is done here. Got you two geniuses together. Good luck tomorrow, Otto. Nobel Prize. We'll see you in Sweden!"
Lyssna på ljudklippet (44 kb)

Mer information

Originaltitel: Spider-Man 2
Henrik Alriksson, Rickard Lennartsson, Jessica Magnusson, Tomas Nordin, Lukas Neiman