Will Hunting

När Sean Maguire (Robin Williams) presenterar Gerald Lambeau (Stellan Skarsgård) för en grupp studenter på skolan och nämner då att Lambeau har vunnit ett pris som kallas The Field's Medal. För att förklara det lite närmare för studenterna som aldrig har hört talas om den fortsätter han:

Sean: "The Field's Medal is the Nobel Prize for math. But it's only given out every four years."

Mer information

Originaltitel: Good Will Hunting
Lina Dahm