Olsenbanden och Dynamit-Harry letar olja

Den här filmen följer i stort sett handlingen i "Jönssonligan får guldfeber", men med vissa skillnader. En sak som helt och hållet är detsamma är att en tysk ankommer med flyg och att ligan, bestående av Egon Olsen (Arve Opsahl), Benny Fransen (Sverre Holm) och Kjell Jensen (Carsten Byhring), får honom att köra över en spik, så att framhjulet på hans lilla plan får punktering. Då lyckas de stjäla väskan med pengarna, men blir av med den igen. Till skillnad från den svenska versionen rör det sig här inte om något datachip att byta pengarna mot, utan om en mikrofilm. 

Olsenbanden på guldjakt

Egon Olsens (Arve Opsahl) senaste plan går ut på att Olsenbanden ska stjäla en bepansrad järnvägsgodsvagn av märket Franz Jäger, full med guldtackor. Kumpanerna Benny Fransen (Sverre Holm) och Kjell Jensen (Carsten Byhring) är med som vanligt, och som uppbackning har de Bennys bror Dynamitt-Harry (Harald Heide-Steen Jr.). Ligan stjäl först ett litet motorlok och lyckas därefter lägga beslag på pansarvagnen. När de ska lasta över tackorna på en lastbil de har skaffat visar det sig dock att lastbilen inte klarar av tyngden, utan den brakar ihop – samtidigt som polisen dyker upp.

Olsenbandens sista kupp

Olsenbanden är på Mallorca och har planerat ett litet inbrott för att få tillskott i kassan. När Egon Olsen (Arve Opsahl) ska göra sitt inbrott på ska Benny Fransen (Sverre Holm) och Kjell Jensen (Carsten Byhring) hålla vakt och för att distrahera en förbipasserande kypare ber Benny om en öl, men frågan är vilken nationalitet den ska ha:

Olsenbandens sista kupp

Olsenbanden befinner sig på Mallorca, dit ligan for i slutet av den förra filmen. Eftersom de då inte fick med sig de miljoner de hade stulit har de nu ont om pengar och Egon Olsen (Ove Sprogøe) gör därför ett litet inbrott, men åker fast och skickas hem till Danmark. Eftersom de andra därmed inte har några pengar tvingas de också fara hem, så småningom. Egon kommer ut ur fängelset och när hans kumpaner Benny Frandsen (Morten Grunwald) och Kjeld Jensen (Poul Bundgaard) ska välkomna honom blir han istället hämtad av Holm-Hansen Jr.

Olsenbanden möter Kungen och Knekten

Egon (Arve Opsahl) har en ny plan och förklarar den för kumpanerna Benny (Sverre Holm) och Kjell (Carsten Byhring). Den går ut på att de ska råna en advokat på hans silverföremål, men Benny har vissa invändningar mot den tidpunkt som Egon har valt:

Egon: "Alt er taima og tillrettelagt. Aksjonen starter onsdag klokken 17.00. Spørsmål?"
Benny: "Nei, just det. Det er suve ... hvad? Sa du onsdan? Men, det går ikke det, det är jo svenskelandskamp på tv da."
Egon: "Nettopp derfor."

Olsenbandets stora kupp

Filmen börjar med att Egon Olsen (Ove Sprogøe) förklarar sin nya plan för kumpanerna Benny Frandsen (Morten Grunwald) och Kjeld Jensen (Poul Bundgaard). Den går ut på att de ska råna en advokat på hans silverföremål, men Benny har vissa invändningar mot den tidpunkt som Egon har valt:

Olsenbanden och Dynamit-Harry

Egon Olsen (Arve Opsahl) bestämt sig för att lämna brottets bana och försörja sig genom hederligt arbete.  Den unga socialarbetaren Bodil Hansen (Kari Simonsen) ska hjälpa till att lotsa honom in i samhället och ser till så att han, och resten av ligan, får jobb på ett bryggeri. De får dock sparken sedan de har börjat leka med flaskorna och tappat lite väl många i golvet.

Strax därpå ser vi Egon, Benny (Sverre Holm) och Kjell (Carsten Byhring) sitta och dricka pilsner tillsammans med Bodil och Bennys bror Dynamitt-Harry (Harald Heide-Steen Jr.) och då låter replikerna så här:

Olsen-banden på spanden

Egon Olsen (Ove Sprogøe) bestämt sig för att lämna brottets bana och försörja sig genom hederligt arbete. Den unga socialarbetaren Bodil Hansen (Ghita Nørby) ska hjälpa till att lotsa honom in i samhället och han får jobb på en leksaksfabrik. Så småningom lyckas han även skaffa jobb där åt sina kumpaner Benny Frandsen (Morten Grunwald) och Kjeld Jensen (Poul Bundgaard). Dock får de alla tre sparken, när de vid ett tillfälle har fått med sig hela personalen på att leka med leksakerna.

Olsenbanden och guldstatyetten

I denna norska version av den danska filmen Olsenbanden genomför ligan en kupp där de stjäl en guldstatyett på samma sätt som Jönssonligan stjäl diamanten från Nationalmuseum i "Jönssonligan och den svarta diamanten". När de efteråt läser om kuppen i tidningen uttalar sig polischefen sig om att kuppen är för avancerad och fantasifull för att det ska kunna ligga norrmän bakom den. Då surnar Egon (Arve Opsahl) till:

Egon: "Sånn er det bestandig. De regner bare med utlendinger. Svensker og dansker og sånn!"

Olsenbanden

Förbrytarligan Olsen-Banden består av ligaledaren Egon Olsen (Ove Sprogøe), fixaren Benny Frandsen (Morten Grunwald) och den nervöse Kjeld Jensen (Poul Bundgaard). Ligan genomför en kupp där de stjäl en guldstatyett på samma sätt som Jönssonligan stjäl diamanten från Nationalmuseum i "Jönssonligan och den svarta diamanten". När de efteråt läser om kuppen i tidningen citerar en artikelskrivare polischefen, som konstaterar att det måste ha legat en utländsk förbrytarliga bakom stölden. Kuppen är nämligen alltför avancerad, för att det ska kunna ligga danska hjärnor bakom den.