Ungkarl i paradiset

Adam J. Niles (Bob Hope) har som jobb att skriva ungkarlsböcker - det vill säga böcker om hur en ungkarl lever godast i olika länder. I filmen inledning får vi se hur han håller på och kysser en fransyska på en balkong för att då och då avbryta sig och prata in på band hur det känns och hur han ska skriva i boken. Han får sedan ett telefonsamtal från sin förläggare och när bilden byts till dennes kontor får man se tre stora affischer från Adams tidigare böcker - däribland en om Sverige som heter "How the Swedes live"!

Top secret

Den amerikanske tonårsidolen Nick Waters (Val Kilmer) blir i denna film indragen i en spionhistoria i Östtyskland. Tillsammans med Hillary Flammond (Lucy Gutteridge) kommer han en östtysk plan för väldsherravälde på spåren. Vid ett tillfälle söker de ledtrådar genom att besöka en svensk bokhandel någonstans i Östtyskland. Den heter ”Sven Jorgensen – Rare Swedish Books” och när de närmar sig visar Hillary var den ligger:

Hillary: "There it is. It's a Swedish bookstore."

Austin Powers - Hemlig Internationell Agent

Efter Austin Powers (Mike Myers) tagits upp från frysen och tinats upp ska han med hjälp av Miss Vanessa Kensington (Elizabeth Hurley) få tillbaks till kläder och saker som förvarats under alla de år som han varit nerfryst. Intendenten (Neil Mullarkey) börjar plocka upp klädesplagg efter klädesplagg och kommer så småningom till...