4400

Avsnitt: 
The new world, part 2

När Lily (Laura Allen) vaknar upp en dag har inte bara hennes ettåriga dotter försvunnit och utvecklats till en frodig tjugoåring, utan Lily i sin tur har åldrats tjugo år. Hennes åldrande fortsätter i rask takt och inom en vecka har hennes kropp blivit lika skör och skrumpen som en 90-årings. Hennes man Richard (Mahershalalhashbaz Ali) är naturligtvis utom sig och försöker hitta alla lösningar som finns, bland annat en här som han fått tipsat:

Richard: "I've been trading emails with somebody down at the mayo clinic. He says we should go to Sweden and try this experimental treatment."
Lyssna på ljudklippet (35 kb)

4400, avsnittet The new world, part 2 (2006)
Originaltitel: The 4400
Adam Evertsson