The man in the high castle

Avsnitt: 
Sunrise

En man som kallar sig Mr Baynes (Carsten Norgaard), men som i själva verket heter Rudolph Wegener, välkomnas i på kontoret till handelsministern Mr Tagomi (Cary-Hiroyuki Tagawa). Då det är andra i rummet måste de dock hålla skenet, att "Mr Baynes" är i exportbranchen, uppe.

Mr Tagomi: "Mr Baynes, good to see you again."
Mr Baynes: "Mr Tagomi."
Mr Tagomi: "Please."
Mr Baynes: "Thanks."
Mr Tagomi: "I see you brought me something."
Mr Baynes: "Textile samples, finest Swedish craftmanship."
Mr Tagomi: "Oh, our distributers will be delighted."
Lyssna på ljudklippet

Konversationen fortsätter, men nu när de övriga lämnat rummet kan de prata öppet. Colonel Wegener hade ett inbokat möte under Japans kronprins besök, men Mr Tagomi upplever det för riskfyllt och vill ställa in mötet, något som förargar Colonel Wegener. Mr Baynes försöker förtydliga situationen: 

Mr Tagomi: "I understand."
Mr Baynes: "I don't think you do. The Führer is ill. And he could die, and when he does, there'll be a war between our empires, Mr Tagomi."
Mr Tagomi: "There will be another time."
Mr Baynes: "I cannot travel twice on a forged Swedish passport. I'll be shot!
Lyssna på ljudklippet

The man in the high castle, avsnittet Sunrise (2015)
Originaltitel: The man in the high castle
Monica Eriksson