Tjena mors

Avsnitt: 
Raffles

Det har gått en tid sedan Jeffrey fick börja jobba på en camping i avsnittet The marriage settlement.

När den nya campingsäsongen ska dra igång är Gladys (Ruth Madoc) först förkrossad över att Jeffrey Fairbrother (Simon Cadell) har lämnat jobbet som campingchef och rest till Amerika för fortsätta som arkeolog. Hon blir dock mycket snart charmad av hans efterträdare Clive Dempster (David Griffin), som är charmig och framfusig, men också ganska arbetsskygg och har en förmåga att skuldsätta sig överallt. Två av gulrockstjejerna har också försvunnit, men det har kommit tre nya i deras ställe.

Campingens ägare Joe Maplin (som man aldrig får se i bild och alltså inte spelas av någon skådespelare) skickar ibland brev med direktiv om vad som ska göras. I sitt senaste brev tycker han, att maskeradbalerna i den "hawaiianska balsalen" har börjat bli lite för tråkiga. För att råda bot på detta ska balerna ha olika filmteman och den första film de ska göra är "Casablanca". Spike (Jeffrey Holland) påpekar, att han har gått igenom de utklädningskläder de har fått och det är mest araber, haremsdamer och främlingslegionärer samt en "Röda skuggan". När Barry (Barry Howard) sarkastiskt påpekar att det inte finns någon "Röda skuggan" i "Casablanca" påpekar Ted (Paul Shane) vilka som faktiskt är med i filmen:

Ted: "It was Humphrey Bogart and that tart Ingyborg."
Spike: "No ... Ingrid Bergman!"
Lyssna på ljudklippet (52 kb)

Efter en stunds diskussion får alla uppmaningen att improvisera inför Casablanca-kvällen. Det visar sig att alla utom en (inklusive kvinnorna), har klätt ut sig till Humphrey Bogarts rollfigur Rick. Trots att till och med Gladys har klätt ut sig till Humphrey Bogart klagar hon över att alla har gjort det:

Spike: "Well, you told us to improvise."
Gladys: "I didn't expect all the girls to come as Humphrey Bogarts. They're just being silly. And nobody thought about coming as Ingrid Bergman."
(Varpå gulrocken Gary (Chris Andrews) vänder sig om och visar sig vara klädd i klänning och kvinnoperuk:)
Gary: "I did."
Gladys: "Oh, really!"
Lyssna på ljudklippet (120 kb)

Tjena mors, avsnittet Raffles (1984)
Originaltitel: Hi-de-Hi!
Anders E "Ludde" Lundin