Julietta och andarna

Julietta Boldrini (Giulietta Masina) är strax över 40 och har en man som har skaffat sig en älskarinna. En serie händelser gör att Julietta får styrkan att lämna sin man och därigenom få ett lyckligare liv. En av händelserna är en seans som i förlängningen gör att Julietta träffar Pijma (Valeska Gert), en person med ockulta förmågor, som är på besök i Europa i några dagar. Julietta är en av många som är med i en gruppseans där Pijma svimmar, eller blir ett med Gud, som en av deltagarna säger. Dialogen fortsätter: