Hotet

Innevånarna i en liten stad i Nevadaöknen dör utan någon förklaring och den amerikanska militären rycker in. De kallar in ett gäng forskare som ska undersöka varför befolkningen bara har dött, knall och fall. Bland dem finns Jeremy Stone (Arthur Hill), som har ett eget forskningslabb och som berättat för amerikanska regeringen att det är tillräckligt avancerat för att undersöka dylika situationer. I en diskussion i ett senatsutskott stöts och blöts det huruvida Stone är att lita på.