Top secret

Den amerikanske tonårsidolen Nick Waters (Val Kilmer) blir i denna film indragen i en spionhistoria i Östtyskland. Tillsammans med Hillary Flammond (Lucy Gutteridge) kommer han en östtysk plan för väldsherravälde på spåren. Vid ett tillfälle söker de ledtrådar genom att besöka en svensk bokhandel någonstans i Östtyskland. Den heter ”Sven Jorgensen – Rare Swedish Books” och när de närmar sig visar Hillary var den ligger:

Hillary: "There it is. It's a Swedish bookstore."