Ett fall för Vera

Avsnitt: Cold river

Mordutredaren Vera Stanhopes (Brenda Blethyn) väg korsas av båtägaren Richard (Robert James-Collier). Mötet sker i skulpturen Swirle Pavilion i staden Newcastle upon Tyne. I skulpturen står några städer uppräknade, däribland ”Malmo”. Orsaken till att Malmö står med är för att skulpturens stadsnamn representerar de städer som besöktes regelbundet av fartyg från Tyne: Hamburg, Genoa, Aberdeen, Rotterdam, Köpenhamn, London, Antwerpen, Hull - och Malmö!