Alien hunter

På antarktis har Kate Brecher (Janine Eser) och hennes kollegor byggt upp en forskningsstation i en bakteriefri miljö. Där forskar de på möjligheterna att odla majs, och senare även andra grönsaker, under jord. En dag hittar de dock något i isen som inte borde funnits där - ett rymdskepp. De forslar in det i stationen och börjar undersöka det. Julian Rome (James Spader) blir ditkallad för att kolla upp vad det kan vara för något och vid ett tillfälle går han och Kate och snackar i en av korridorerna.