Djävulens arkitekt

Avsnitt: 
Germania - Der Wahn

Historien om Hitler och hans hantlangare är väl ganska känd och i den tyska dramatiseringen av samarbetet mellan diktatorn Adolf Hitler (Tobias Moretti) och arkitekten Albert Speer (Sebastian Koch) kommer följande kommentar från diktatorn:

Hitler: "Ich werde alle unsere rassisch verwandten Arischen und Germanischen Völker in unser neues Reich eingliedern. Norweger, die Schweden, Dänen, Flamen, Holländer..."
Lyssna på ljudklippet (53 kb)

Som på svenska blir följande:

Hitler: "Jag kommer att införliva alla våra rasmässigt besläktade ariska och germanska folk i vårt nya rike. Norrmän, svenskarna, danskar, flamländare, holländare..."
Lyssna på ljudklippet (53 kb)

Djävulens arkitekt, avsnittet Germania - Der Wahn (2005)
Originaltitel: Speer und er
Alternativ titel: Speer och Hitler
Mr Cane. Extra tack för all hjälp med språk och ljudklipp.