Uppdrag Chicago

Avsnitt: 
Dead guy running

Ray Vecchio (David Marciano) och Benton Fraser (Paul Gross) ska precis fråga ut biltjuven Stanley Smith (Richard Chevolleau) i förhörsrummet då omständigheterna gör att ett lik i väggen upptäcks. Medan Benton gör lite efterforskningar tvingar Ray Stanley att vara kvar i rummet med liket. Han är mycket upprörd över detta och utbrister:

Stanley: "You can't just be... You can't be doing this, man. You can't hold me. I'm saying this is what they do to people in them places like Sweden and Canada and all them other torture places."
Lyssna på ljudklippet (43 kb)

Uppdrag Chicago, avsnittet Dead guy running (1997)
Originaltitel: Due south
Carl Edvardsson