M*A*S*H

Avsnitt: 
The most unforgettable characters

Hawkeye (Alan Alda) och BJ (Mike Farrell) har uppfunnit en ny lek, ett slags volleyboll över tvättstreck fast med en uppblåst operationshandske. De blir dock oense om lekens regler vid ett tillfälle och Hawkeye vill höra Franks (Larry Linville) syn på saken. Han är dock lite svår att få kontakt med, eftersom han är försjunken i en artikel om ett avlångt land uppe i norr:

Hawkeye: "Earth calling Major Burns."
Frank: "Uhm, you want something Pierce?"
BJ: "What's so absorbing, Junior?"
Frank: "It's an interesting article about Sweden."
Hawkeye: "Oh, learning to be a meatball?"
Frank: "I'm reading about their rising suicide rate."
BJ: "Just killing time?"
Frank: "Oh, go peddle your petunias!"
Lyssna på ljudklippet (68 kb)

M*A*S*H, avsnittet The most unforgettable characters (1977)
Originaltitel: M*A*S*H
Alternativ titel: MASH
Peter Glowinski, Anders E Ludde Lundin, Fredrik Barrenäs