M*A*S*H

Avsnitt: 
Movie tonight

Frank Burns (Larry Linville) är ansvarig för soporna och grälar på Radar (Gary Burghoff), för att han vill slänga mat, som han inte vill äta, men som Frank tycker är helt ätbar. De står och dividerar om detta vid en soptunna, när överste Potter (Harry Morgan) dyker upp och undrar vad som står på.

Potter: "What's the problem now, Burns?"
Burns: "Well sir, I'm the garbage officer."
Potter: "We all know that."
Burns: "And there's been a tremendous waste of food, especially rutabaga, lima beans and breaded liver."
Lyssna på ljudklippet (61 kb)

Så, vad är det då för svenskreferens i detta? Jo, ordet ”rutabaga” är nämligen ett mycket svenskt ord. Det är amerikanernas ord för ”kålrot”, det som på brittisk engelska brukar kallas för ”swede”. De har dock fått det från det västgötska 1600-talsordet ”rotabagge”, som betyder samma sak. Visserligen har ordet ”rotabagge” försvunnit ur svenskan idag, men nog är ”rutabaga” svenskt för det. Det hela kan man läsa om både i Ulf Ivar Nilssons bok ”Svenska skrytboken”, på svenskspråkiga Wikipedia och engelskspråkiga Wikipedia.

M*A*S*H, avsnittet Movie tonight (1977)
Originaltitel: M*A*S*H
Alternativ titel: MASH
Anders E ”Ludde” Lundin